Malé systémy čistíren odpadních vod

Malé systémy čistíren odpadních vod BioKube jsou navrženy na čištění odpadní vody pro 5 – 50 osob, to znamená 750 – 8 000 l / den. Energetická úroveň se pohybuje od 450 kWh u nejmenších po 5 256 kWh u největších systémů. Nádrž i její součásti jsou vyrobeny z polypropylenu, potrubí z PVC. Materiál je odolný vůči korozi, UV záření a tvrdým fyzikálním podmínkám v odpadních vodách.

Čistírny splňují požadavky ČSN EN 12566-3 + A2

Výrobní označení Počet obyvatel Množství vyčištěné vody za den (l/den) Rozměr Výška Hmotnost (kg)
průměr (mm) výška (mm) nátoku (mm) odtoku (mm)
PLUTO 1-5 750 1000 1600 390 1140 120
VENUS 1850 5-10 1500 1100 1900 380 1350 200
VENUS 2200 10-20 3600 1260 2200 470 1680 300
MARS 3000 2K 20-35 5250 2000 2220 470 1720 650
Jak čistírna odpadních vod pracuje:

Odpadní voda je čerpána do horní části biologických filtrů v pravidelných intervalech.

Biologické čištění se skládá z ponořeného biologického filtračního bloku s velmi velkou plochou (typ Bioblock 100 m2/m3).

Provzdušňování vychází z difusorů umístěných pod bloky filtrů. Filtry jsou od usazovací nádrže odděleny příčkou.

Mimo filtrační prvky voda stojí na místě a biologický kal se usazuje.

Usazený kal je přepravován čerpadlem přes mamutku (vzduchové čerpadlo) do usazovací nádrže. Mamutky jsou automaticky aktivovány v určitých intervalech. Přívod vzduchu do difuzorů pod biofiltry je přiveden z dmychadla umístěného v čov.

Řídící jednotka s naprogramovaným mikroprocesorem automaticky řídí chod čov.

Nezbytnou součástí malých systémů čistíren odpadních vod je usazovací nádrž – septik – viz.nabídka septikové nádrže

Pluto

VENUS 1850

VENUS 2200

MARS 3000 2K

O nás
Kontaktujte nás