Na míru, od návrhu až po montáž

Čistírny odpadních vod

Zabýváme se sériovou i zakázkovou výrobou a prodejem čistíren odpadních vod. Jednotlivé systémy BioKube mohou být využity samostatnými domy, městy ale i průmyslovými objekty.
Kompletujeme několik typů o různých rozměrech. Rozměry nádrží závisejí na počtu osob a na požadavcích na čištění.
Upravená voda je vhodná k dalšímu použití. Čistírny jsou dodávány kompletní bez nutnosti dokupování dalších dílů.

Nádrže a svařování plastů

Nádrže jsou celoplastové určené ke skladování různých kapalin, granulátů, sypkých materiálů, fekálií, produktů pro potravinářské účely, apod. Nádrže nemohou být použity pro uskladnění hořlavin a kapalin obsahující oxidační činidla. Vyrábíme nádrže nadzemní i pro usazení do země pod úroveň terénu. Na přání odběratele mohou být opatřeny technologickými přepážkami nebo otvory pro napojení potrubí. Jsou vodotěsné dle normy ČSN 75 0905.

Rekonstrukce ČOV

Provádíme rekonstrukci a intenzifikaci klasických technologií, které už nevyhovují současným požadavkům na moderní zařízení. Využíváme stávající stavební objekty tak, abychom docílili co nejnižších investičních nákladů a co nejvyššího využití omezených prostorů stávajících ČOV. Součástí rekonstrukce je výměna a doplnění stávajících zařízení za nová tak, aby plnily efektivně svůj účel.

Svařování nerezu

Svařujeme nerezové produkty dle individuálních požadavků zákazníků. Mezi naše produkty patří: síta pro mechanické čištění, česle, česlicové koše, žebříky, zábradlí apod.

Vystrojení přečerpávacích stanic

Provádíme práce na přečerpávacích stanicích na základě zpracovaných projektů. Výtlačné potrubí z nerezu nebo plastu, česlicové koše (jen nerez), osazení technologií,podesty, protiskluzové žebříky, zábradlí z nerezu nebo z kompozitu.

Intenzifikace chovu ryb

Realizace provádíme na klíč. Realizujeme nové stavby nebo provádíme rekonstrukci stávajících nádrží, kde používáme vlastní technologii. Díky naší vlastní technologii zvyšujeme produkci ryb a šetříme náklady na elektrickou energii.

Čerpadla, dmychadla, UV lampy

Spolu s čistírnami odpadních vod dodáváme i ostatní komponenty jako čerpadla, dmychadla, uv lampy, elektrické řídící jednotky, apod. Spolupracujeme s předními českými i zahraničními výrobci. U těchto komponentů nabízíme i servis a prodej nádradních dílů.

O nás
Kontaktujte nás