Z důvodu zastaralé technologie, nedostatečné účinnosti čištění, zvyšování počtu obyvatel nebo změnám v legislativě je třeba po čase rekonstruovat v minulosti vybudované čistírny odpadních vod.

Jednou ze základních částí rekonstrukce je výměna aeračních elementů. Dle požadavků zákazníka je možné navrhnout systém v trubkovém provedení nebo použít difuzory diskové.

Dmychadla a čerpadla, která nesplňují současné požadavky na výkon, jsme schopni nahradit novými v krátkých časových intervalech.

Vyrábíme vlastní bubnová a pásová síta, která jsou navržena na míru konkrétní ČOV a slouží k hrubému mechanickému předčištění odpadních vod.

Mezi námi vyráběné a dodávané zařízení patří také lisy na lisování shrabků, šnekové dopravníky, spouštěcí zařízení pro čerpadla a míchadla a jeřábky pro snazší manipulaci se zařízením.
Zaměřujeme se také na servis malých domovních ČOV i větších obecních a průmyslových zařízení.

O nás
Kontaktujte nás